Genesis : the evolution of biology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jan Sapp, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0195156188

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Oxford :New York : Oxford University Press, 2003,

Mô tả vật lý: xix, 364 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Biology -- History.; Evolution (Biology) -- History.; Genetics -- History.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH