Rethinking homeostasis : allostatic regulation in physiology and pathophysiology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jay Schulkin, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262283271

Ký hiệu phân loại: 612/.022 Human physiology

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 2003,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 296 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:

ID: 253170
Biological control systems.
  - Homeostasis.
  - Neuroendocrinology.
  - Psychophysiology.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH