Advanced mathematics for engineering and science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9812382917

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: River Edge, NJ :World Scientific, 2003.,

Mô tả vật lý: xiii, 880 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh


Engineering mathematics., Mathematical analysis.,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH