Phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Đào Anh Vũ, ,

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ , 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ:


95TH.

Cơ sở dữ liệu -- Phân tích thiết kế-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
Thư viện AB


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH