The Making of Middle Indonesia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G van Klinken

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9004265424

Ký hiệu phân loại: 305.550959868 Social classes

Thông tin xuất bản: LEIDEN ; BOSTON : Brill, 2014

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (318 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 268887

What holds Indonesia together? In The Making of Middle Indonesia, Gerry van Klinken develops an innovative historical explanation that looks beyond national elites to middle classes in provincial towns.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH