Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 318 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Hệ thống thông tin quản lý ; Phân tích; Thông tin quản lý, Hệ thống ; Thiết kế;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH