Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 318 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Hệ thống thông tin quản lý -- Phân tích; Hệ thống thông tin quản lý -- Thiết kế; Thông tin quản lý, Hệ thống -- Phân tích; Thông tin quản lý, Hệ thống -- Thiết kế

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21D
Thư viện AB
7B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.319


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH