Systems Analysis And Design Methods
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071204806

Ký hiệu phân loại: 004.21 Systems analysis and design

Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill, 2002, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 724 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


System analysis.-- System design.-- Phân tích hệ thống.-- Thiết kế hệ thống.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
1C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.21


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH