Introduction to Systems Analysis and Design : A Structured Approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071153527

Ký hiệu phân loại: 004.21 Systems analysis and design

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 1996, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 686 tr. ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


Electronic data processing -- Structured techniques.; System analysis.-- System design.-- Dữ liệu điện tử, Xử lý -- Cấu trúc; Hệ thống -- Phân tích; Hệ thống -- Thiết kế

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.210


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH