Mathematical models in biology : an introduction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0511078463

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK :Cambridge University Press, 2004,

Mô tả vật lý: xiii, 370 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Biology -- Mathematical models.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH