Graphs, networks, and algorithms [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  3540727795

Ký hiệu phân loại: 511 General principles of mathematics

Thông tin xuất bản: Berlin :Springer, 2008, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xix, 650 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Combinatorial optimization.-- Graph theory.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH