Mathematical biology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: J, D, Murray, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387224378

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: New York ; Hong Kong :Springer, 2002, 3rd ed.

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Biology -- Mathematical models.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH