Phương pháp phần tử hữu hạn tính toán khung và móng công trình làm việc đồng thời với nền
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.153 Foundation materials

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Nền móng -- Khung xây dựng ; Phương pháp phần tử hữu hạn

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Thư viện AB
8C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 624.153


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH