Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước Asean và bài học cho Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Võ Văn Cang, ,

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.673 International investment

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương, 2010,

Mô tả vật lý: 95tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH