Thị trường chứng khoán tại Việt Nam : Đề cương bài giảng
 25 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4
Tác giả: Lê Văn Tề, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.642597 Investment

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Thị trường chứng khoán -- Việt Nam-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 332.642


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH