Giáo trình phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 302 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


UML (Khoa học máy tính)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Thư viện AB
1H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.133


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH