Thị trường chứng khoán và bước đầu hình thành thị trường chứng khoán
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.642 Exchange of securities

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Thị trường chứng khoán ; Tìm hiểu; Việt Nam;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH