Scientific integrity : text and cases in responsible conduct of research
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1555813186

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Washington, DC :ASM Press , 2005, 3rd ed.

Mô tả vật lý: XXV, 402 s. : , ill.

Ngôn ngữ:


Integrity-- Medical sciences . -- Research Moral and ethical aspects; Research . -- Moral and ethical aspects

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH