Thị trường chứng khoán
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.642 Exchange of securities

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 277 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Ngân hàng doanh nghiệp, Sở giao dịch chứng khoán, Thị trường chứng khoán -- Quản lý, Thị trường chứng khoán --Tìm hiểu, Thị trường chứng khoán,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7C
Thư viện AB
3H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 332.642


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH