Business Opportunities
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Vicki Hollett, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University, 1998, In lần thứ 8

Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Anh ngữ thương mại-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 8
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
4K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH