Analysis and Design of Information Systems [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781846286544

Ký hiệu phân loại: 004.21 Systems analysis and design

Thông tin xuất bản: London :Springer-Verlag London Limited, 2008., Third Edition.

Mô tả vật lý: xiv, 412 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Computer software -- Development.; System analysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH