Quản trị ngân hàng thương mại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.12068 Banks

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1999, lần thứ 1

Mô tả vật lý: 388 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Lới giới thiệuChương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạiChương 2: Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mạiChương 3: Quản trị, thực hiện quyết định, và tổ chức nội bộ của các ngân hàngChương 4: Quản trị thanh khoảnChương 5: Quản trị tài sản có (tích sản)Chương 6: Quản trị tài sản nợ (tiêu sản)Chương 7: Quản trị vốnChương 8: Phân tích tín dụng - Nội dung cơ bản của quản trị tín dụngChương 9: Quản trị danh mục đầu tư.

Ngân hàng thương mại -- Quản trị-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7A
Thư viện AB
3F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 332.120,


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH