Chứng từ -Sổ sách báo cáo kế toán : Hướng dẫn thực hành
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tài Chính, 1999, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 364 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Chứng từ; Hạch toán; Kế toán ; Sổ sách;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH