Xử lý nước thải
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Hoàng Huệ, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.168 Pollution countermeasures

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Que, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 237 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Nước thải ; Xử lý; Xử lý nước thải;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH