Cấp Thoát Nước
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.14 Collection and distribution systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 436 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Cấp thoát nước-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 628.14


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH