Ethical practice in psychology : reflections from the creators of the APS Code of Ethics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0470683651

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Chichester, UK ; Malden, MA :John Wiley, 2010.,

Mô tả vật lý: xv, 207 p. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Professional ethics.-- Psychologists -- Professional ethics.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH