Biology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0321544242

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. :Benjamin Cummings, 2008, 8th ed.

Mô tả vật lý: xlvi, 1267 p. : , col. ill., col. maps ; , 29 cm. + 1 Student study guide.

Ngôn ngữ:


Biology.-

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH