The art and business of speech recognition : creating the noble voice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Blade Kotelly, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0321154924

Ký hiệu phân loại: 384.64 Activities and services

Thông tin xuất bản: Boston :Addison-Wesley, 2003.,

Mô tả vật lý: xvi, 184 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Automatic speech recognition.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH