Cơ sở dữ liệu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 369 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Phần 1 Hệ quản trị tệp và các mô hình cơ sở dữ liệu thế hệ thứ nhất. Chương 1 Mở đầu. Chương 2 Những chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Chương 3 Mô hình mạng, mô hình phân cấp. Chương 4 Thiết kế cơ sở dữ liệu khái niệm / Phần 2 Cơ sở dữ liệu quan hệ và các vấn đề liên quan. Chương 5 Mô hình quan hệ. Chương 6 Ngôn ngữ xử lý dữ kiện quan hệ. Chương 7 Điều khiển khai thác tương tranh. Chương 8 An tòan dữ liệu và xử lý sai sót. Chương 9 Đánh giá các câu hỏi / Phần 3 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thế hệ sau. Chương 10 Nhu cầu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu thế hệ sau. Chương 11 Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. Chương 12 Cơ sở dữ liệu phân tán. Chương 13 Cơ sở dữ liệu suy diễn..

Cơ sở dữ liệu,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 005.74


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH