From bacteria to plants
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0078617375

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: New York :Glenco/McGraw-Hill, 2005,

Mô tả vật lý: iii, 203 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Botany -- Juvenile literature.; Plants -- Juvenile literature.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH