A model for calculating interconnection costs in telecommunications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821356712

Ký hiệu phân loại: 384.64 Activities and services

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank : PPIAF, 2003,

Mô tả vật lý: x, 67 p. : , ill. ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in

Ngôn ngữ:


Telecommunication -- Rates ; Africa, Sub-Saharan ; Mathematical model; Telecommunication -- Africa, Sub-Saharan ; Costs ; Mathematical model

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH