Biology for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780470598757

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2010., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xviii, 366 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Biology -- Study and teaching ; Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH