An ethics of interrogation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Skerker, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0226761614

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Chicago :University of Chicago Press, 2010.,

Mô tả vật lý: [ix], 257 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Interviewing in law enforcement -- Moral and ethical aspects.; Legal ethics.-- Police questioning -- Moral and ethical aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH