The language of computer programming in English : English for careers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: C, Keegel John, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall, 1976, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Anh ngữ tin học-- Ngôn ngữ máy tính -- Anh ngữ

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.024


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH