Farmer in the sky
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  0345324382

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York :Ballantine Books, 1975,

Mô tả vật lý: 221 p.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH