Electric circuit analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0028004426


Thông tin xuất bản: New York :Glencoe/Mcgraw Hill , 1993,

Mô tả vật lý: 773 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Electric circuits.; Điện năng, đo lường; Điện năng, kỹ thuật ; Mạch điện và mạch từ, lý thuyết ; LCSH; Điện từ học;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH