Mạch điện thực dụng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 324 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Điện, Kỹ thuật, Mạch điện thực dụng,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.319


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH