Schaum's outlines biology [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071625623

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2009, 3rd ed.

Mô tả vật lý: ix, 461 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Biology -- Outlines, syllabi, etc.; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH