Managerial accounting
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0072834943 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 658.1511 Organization and finance

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill/Irwin, 2005, 11th ed. /

Mô tả vật lý: xvi, 863 p. : , col. ill. ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:


Managerial accounting. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH