Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật, 2009,

Mô tả vật lý: 370tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Lương thực -- Thực hành ; Chế biến; Thực phẩm -- Chế biến

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH