Bargaining and markets
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0125286317

Ký hiệu phân loại: 380.1 Commerce (Trade)

Thông tin xuất bản: Academic Press : :San Diego, 1990,

Mô tả vật lý: xi, 216 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Capitalism.-- Game theory.-- Negotiation.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH