An introduction [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: J, D, Murray, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0387952233

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: New York ; London :Springer, 2002., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xxiv, 575 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Biology -- Mathematical models.; Biomathematics.-

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH