Đại số tuyến tính :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.5

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đại học Duy Tân ,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Đại số tuyến tính ; Ứng dụng trong công nghẹ thông tin; Ứng dụng trong kỹ thuật;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH