Việt Nam toàn cảnh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 959.7 Vietnam

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 648 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Việt Nam -- Toàn cảnh

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
33C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 959.7


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH