Sản phẩm hội nhập - Việt Nam tự do hoá thương mại : T.1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 380.1 Commerce (Trade)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Văn Hóa Thông Tin, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 567 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Sản phẩm -- Giới thiệu, Thương mại,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH