Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5
Tác giả: Võ Văn Thảo, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 243 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Kết cấu công trình xây dựng ; Nghiên cứu thực nghiệm;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH