Reshaping the future [electronic resource] : education and postconflict reconstruction.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ebrary, Inc,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780821359594

Ký hiệu phân loại: 379 Public policy issues in education

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank, 2005.,

Mô tả vật lý: xx, 93 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Peace -- Study and teaching. ; Peace-building. -- Postwar reconstruction. -- Schools -- Developing countries.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH