Điện tử công nghiệp kỹ thuật xung : Giáo trình.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Thanh Hóa :Thanh Hóa, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 103 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


Điện tử -- Kỹ thuật,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.381


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH