Sức bền vật liệu : Bài tập
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1996, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 444 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1 Kéo nén đúng tâm. Chương 2 Tính mối ghép. Chương 3 Trạng thái ứng suất-Biến dạng -Định luật Húc. Chương 4 Thuyết bền. Chương 5 Đặc trưng hình học mặt cắt ngang. Chương 6 Xoắn thanh thẳng -lò xo. Chương 7 Uống ngang phẳng thanh thẳng. Chương 8 Thanh chịu lực phức tạp. Chương 9 Thanh công. Chương 10 Ổn định. Chương11 Uống ngang và uốn dọc. Chương 12 Chuyển vị hệ thanh. Chương 13 Khung siêu tỉnh. Chương 14 Tải trọng động. Chương 15 Tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian. Chương 16 Dây mềm. Chương 17 Dầm trên nền đàn hồi. Chương 18 Xoắn uốn thanh thành mỏng. Chương 19 Ứng xuất tiếp xúc. Chương 20 Tính ống dầy. Chương 21 Tấm và vỏ mỏng. Phần đáp số. Đề thi Ôlimpic cơ học về sức bền vật liệu..

Sức bền vật liệu -- Bài tập

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 620.112


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH