Sức bền vật liệu : T2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 9 Thanh chịu lực phức tạp. Chương 10 Ổn định thanh thẳngchịu nén đúng tâm. Chương 11 Uốn ngang và uốn dọc đồng thời. Chương 12 Tuyến chuyển vị của hệ thanh. Chương 13 Tính hệ siêu tĩnh thẳng bằng phương pháp lục. Chương 14 Tải trọng động. Chương 15 Tính độ bền theo trạng thái giới hạn. Chương 16 Thanh công phẳng. Chương 17 Thanh thành mỏng. Chươnh 18 Tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian..

Sức bền vật liệu-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21B
Thư viện AB
6F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 620.112


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH