Services marketing : integrating customer focus across the firm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071244964 (Int. ed.)

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill/Irwin, 2006, 4th ed.

Mô tả vật lý: xxvii, 708 p. : , ill., map ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Customer services.-- Marketing.-- Service industries -- Marketing.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.8


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH